Numer wpisu
394/A/2007
Znak sprawy
Ek I-7635/00178/06
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-12-12