Numer wpisu
3/A/2008
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku jodła pospolita, rosnących na terenie działki nr 2964/175, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawców, położonej przy ulicy Piwonii 42 w Rybniku - Orzepowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00384/07
Data złożenia
2007-10-25
Wnioskodawca
Osoba fizyczna 44 - 200 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-01-02