Numer wpisu
21/A/2008
Dotyczy
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Eko na odprowadzanie ścieków technologicznych do kanalizacji w ul. Przemysłowej
Znak sprawy
Ek I-6210/00017/07
Data złożenia
2007-11-27
Wnioskodawca
EKO SJ, ul. Kościuszki 45a, 44-200 Rybnik
Załączniki dołączone do wniosku
Operat wodnoprawny
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013, ul. Chrobrego 2, Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
brak
Uwagi
brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-03-31