Numer wpisu
63/A/2008
Dotyczy
wniosek wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „budowa węzła betoniarskiego przy ul. Podmiejskiej w Rybniku”
Znak sprawy
Ek I-7624/00016/07
Data złożenia
2007-01-29
Wnioskodawca
„BUDO-ZBYT” Sp. z o. o. ul. Wierzbowa 44-200 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-03-31