Numer wpisu
122/A/2008
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 801/5 i 1767/101 (Park „Górnika”), będących w użyczeniu wnioskodawcy, położonych przy ulicy 1 Maja w Rybniku - Chwałowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00067/08
Data złożenia
2008-02-22
Wnioskodawca
Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Pod Lasem 64; 44 - 210 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-02