Numer wpisu
149/A/2008
Dotyczy
Wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów
Znak sprawy
Ek I-7642/00003/07
Data złożenia
2007-07-06
Wnioskodawca
Greif Poland Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3 44-203 Rybnik
Załączniki dołączone do wniosku
Wniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla zakładu produkcyjnego Greif Poland Sp. z o.o. oraz zgłoszenie instalacji
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
UM Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-05-28