Numer wpisu
158/A/2008
Dotyczy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ul. Młyńskiej, ul. Hallera i Pl. Kopernika w Rybniku”
Znak sprawy
Ek I-7624/00018/08
Data złożenia
2008-02-07
Wnioskodawca
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu Zdroju ul. Wrocławska 2 44-335 Jastrzębie Zdrój
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Uwagi
pełnomocnik: Tadeusz Łuszczek ul. Róż 11 46-060 Winów
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-05-28