Numer wpisu
160/A/2008
Dotyczy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: budowa hali do produkcji farb i lakierów w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej na działce nr 2170/98
Znak sprawy
Ek I-7624/00021/08
Data złożenia
2008-02-15
Wnioskodawca
Marek Gajewski ul. Zebrzydowicka 117c 44-210 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-05-28