Numer wpisu
179/A/2008
Dotyczy
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z myjni do kanalizacji sanitarnej (p. Gruszka)
Znak sprawy
Ek I-6210/00011/08
Data złożenia
2008-04-23
Wnioskodawca
Marek Gruszka, ul. Korczaka 5, 44-264 Jankowice
Załączniki dołączone do wniosku
Operat wodnoprawny
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
brak
Uwagi
brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-23