Numer wpisu
196/A/2008
Dotyczy
Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów
Znak sprawy
Ek I-7642/00001/08
Data złożenia
2008-05-08
Wnioskodawca
Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Antoni Woźniczka ul. Wolna 159, 44-203 Rybnik
Załączniki dołączone do wniosku
Wniosek o wydanie decyzji - pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza opłata skarbowa
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
UM Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-23