Numer wpisu
212/A/2008
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, zlokalizowanego na terenie działki nr 1897/113, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mieszka I nr 3 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00184/08
Data złożenia
2008-04-29
Wnioskodawca
Pan Piotr Harazim, ul. Mieszka I nr 3; 44 - 210 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-23