Numer wpisu
219/A/2008
Dotyczy
Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00028/08
Data złożenia
2008-04-28
Wnioskodawca
TESKO STEEL Sp. z o.o., ul. Brzezińska 8a, 44-203 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-25