Numer wpisu
225/A/2008
Dotyczy
Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00028/07
Data złożenia
2008-04-11
Wnioskodawca
Sego Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 35, 44-203 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dodano m.in. działalność w zakresie transportu odpadów
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-25