Numer wpisu
230/A/2008
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 1330/127, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy ks. Konrada Szwsedy 8 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00194/08
Data złożenia
2008-05-08
Wnioskodawca
Firma Handlowo – Usługowa „STEFEK” Stefan Wróbel, ul. ks. Konrada Szwedy 8; 44 – 207 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-25