Numer wpisu
231/A/2008
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku czeremcha amerykańska, rosnącego na terenie działki nr 3509/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pawła Cierpioła 5 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00200/08
Data złożenia
2008-05-12
Wnioskodawca
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ, ul. 3 Maja 12; 44 - 200Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-25