Numer wpisu
287/A/2008
Dotyczy
Wydania decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla Budowy salonu samochodowego z zapleczem serwisowym i stacją kontroli pojazdów w Rybniku przy ul. Ks. Stanisława Siwca
Znak sprawy
Ek I-7624/00069/08
Data złożenia
2008-06-27
Wnioskodawca
Osoba fizyczna
Załączniki dołączone do wniosku
Informacja o planowanym przedsięwzięciu
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Srodowiska, pokój nr 013 tel. 4392033
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-17