Numer wpisu
292/A/2008
Dotyczy
Wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia - Budowa III kwatery składowiska odpadów przy ul. Kolberga w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7624/00043/08
Data złożenia
2008-05-07
Wnioskodawca
Rybnickie Służby Komunalne, ul. jankowicka 41B, 44-200 Rybnik
Załączniki dołączone do wniosku
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na srodowisko
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4392033
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-17