Numer wpisu
311/A/2008
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki o numerze 4966/228, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki 66 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00297/08
Data złożenia
2008-08-05
Wnioskodawca
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CENTRUM”, ul. Śląska 18; 44 - 206 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-17