Numer wpisu
316/A/2008
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 312/132, 1764/139, 1866/132, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Wodzisławskiej 102 w Rybniku – Zamysłowie.
Znak sprawy
Ek I-7635/00285/08
Data złożenia
2008-07-15
Wnioskodawca
Pani Halina Woryna, ul. Wodzisławska 102; 44 - 218 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-17