Numer wpisu
317/A/2008
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwoloenia na usunięcie lipy drobnolistnej, rosnącej na terenie działki o numerze 1410/134, stanowiącej cmentarz komunalny, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Kamiennej w Rybniku - Chwałowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00284/08
Data złożenia
2008-07-15
Wnioskodawca
Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Pod Lasem 64; 44 - 210 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-17