Numer wpisu
320/A/2008
Dotyczy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na budowę bocznicy normalnotorowej
Znak sprawy
Ek I-7624/00085/08
Data złożenia
2008-08-22
Wnioskodawca
Marian Durczok, ul. Letnia 108, 44-313 Wodzisław
Załączniki dołączone do wniosku
Charakterystyka przedsięwzięcia
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
decyzja
Zastrzeżenie informacji
brak
Uwagi
brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-17