Numer wpisu
327/A/2008
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk dwuzrostów drzew gatunku wierzba biała, rosnących na terenie działki o numerze 136/11, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sygnały 62 w Rybniku - Gotartowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00319/08
Data złożenia
2008-08-12
Wnioskodawca
FIRMA USŁUGOWO – PRODUKCYJNO – HANDLOWA „REM – STAR” s. c. L. Starzyczny, B. Grajner, ul. Sygnały 62; 44 - 251 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-17