Numer wpisu
332/A/2008
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 2678/328, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wroniej 6 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00289/08
Data złożenia
2008-07-17
Wnioskodawca
Pani Jolanta Pitlok, ul. Wronia 6; 44 – 203 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-17