Numer wpisu
375/A/2008
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola berlińska, zlokalizowanego na terenie działki nr 1485/123, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Ziemskiej w Rybniku - Boguszowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00363/08
Data złożenia
2008-09-09
Wnioskodawca
osoba fizyczna
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-17