Numer wpisu
397/A/2008
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 14 szt. drzew gat. topola berlińska, rosnących na terenach, będących w użyczeniu wnioskodawcy, położonych przy ul.: Wodzisławskie i Przemysłowej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00359/08
Data złożenia
2008-09-08
Wnioskodawca
Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Pod Lasem 64; 44 - 210 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-18