Numer wpisu
417/A/2008
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 42 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2290/307 i 2389/307, będących w posiadaniu wnioskodawcy, położonych przy ulicy Sosnowej 7 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00353/08
Data złożenia
2008-10-02
Wnioskodawca
Firma „OSUCH” Paweł Osuch, ul. Stawowa 9 B; 44 - 203 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-18