Numer wpisu
443/A/2008
Dotyczy
Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Zabudowa kabiny malarskiej i komory śrutowniczej w istniejącym zakładzie przy ul. Kłokocińskiej 51"
Znak sprawy
Ek I-7624/00098/08
Data złożenia
2008-10-20
Wnioskodawca
Marek Staszek, Adam Czernik, PCC RAIL RYBNIK, ul. Kłokocińska 51, 44-251 Rybnik
Załączniki dołączone do wniosku
Informacja o planowanym przedsięwzięciu
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4223011 wew. 7033
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19