Numer wpisu
448/A/2008
Dotyczy
Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Znak sprawy
Ek I-7661/00008/08
Data złożenia
2008-07-23
Wnioskodawca
"Wodociągi - ESOX" Sp. z o.o., ul. Odległa 138 44-310 Radlin
Załączniki dołączone do wniosku
Dokumentacja do wydania zezwolenia
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pokój nr 12
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19