Numer wpisu
137/A/2009
Dotyczy
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla LOTOS Polska na odprowadzanie deszczówki i ścieków technologicznych
Znak sprawy
Ek I-6210/00045/08
Data złożenia
2008-11-18
Wnioskodawca
GEOTECH, Świdnica, ul. Ks. Bolka 18/1
Załączniki dołączone do wniosku
Operat wodnoprawny
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
brak
Uwagi
brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2008-11-19