Numer wpisu
4/A/2009
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00075/08
Data złożenia
2008-11-26
Wnioskodawca
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe OLMET, ul. Towarowa 15, 42-600 Tarnowskie Góry
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Czasowe magazynowanie na dz. nr 1439/2 i 1441/4 przy ul. Podmiejskiej
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2009-01-07