Numer wpisu
26/A/2009
Dotyczy
Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów dla Artech Rybnik Sp. z o.o.
Znak sprawy
Ek I-7642/00012/08
Data złożenia
2008-12-10
Wnioskodawca
Artech Rybnik Sp. z o.o. ul. Wodzisławska 175B 44-218 Rybnik
Załączniki dołączone do wniosku
Wniosek o wydanie decyzji - pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza dla Artech Rybnik Sp. z o.o. Uzupełnienie do wniosku Oświadczenie z zakresu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Opłata skarbowa
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
UM Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2009-01-07