Numer wpisu
27/A/2009
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 2440/122 i 2443/123, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Bohaterów Westerplatte 10 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00488/08
Data złożenia
2008-12-11
Wnioskodawca
PRZEDSZKOLE NR 11 im. Marii Konopnickiej, ul. Bohaterów Westerplatte 10; 44 - 200 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2009-01-07