Numer wpisu
33/A/2009
Dotyczy
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków technologicznych ze stacji paliw BP przy ul. Sybiraków
Znak sprawy
Ek I-6210/00052/08
Data złożenia
2008-12-12
Wnioskodawca
GEO TRA SC, Jerzy Dziubek i Wojciech Dziubek, ul. Podgórska 96A, 43-340 Żory
Załączniki dołączone do wniosku
Operat wodnoprawny
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2009-01-07