Numer wpisu
36/A/2009
Dotyczy
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z przebudowywanego odcinka ul. Żorskiej w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-6210/00053/08
Data złożenia
2008-12-16
Wnioskodawca
Coplan Polska Sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 8, Warszawa
Załączniki dołączone do wniosku
Operat wodnoprawny
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
brak
Uwagi
brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2009-01-07