Numer wpisu
43/A/2009
Dotyczy
Zmiana zezwolenia na uczestnictwo w handlu emisją CO2 dla Kompanii Węglowej S.A., przy ul. Rymera 4, 44-270 Rybnik
Znak sprawy
Ek I-7642/00001/09
Data złożenia
2008-12-31
Wnioskodawca
Kompania Węglowa S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie, ul. Rymera 4, 44-270 Rybnik
Załączniki dołączone do wniosku
Wniosek o zmianę zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla dla Elektrociepłowni Chwałowice, Elektrociepłowni Jankowice, Ciepłowni Rymer, Ciepłowni Ignacy
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
UM Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2009-01-28