Numer wpisu
72/A/2009
Dotyczy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Rybniku-Nowinach wraz z likwidacją okładzin azbestowych"
Znak sprawy
Ek I-7624/00005/09
Data złożenia
2009-01-27
Wnioskodawca
Gmina Miasta Rybnika ul. B. Chrobrego 2 44-200 Rybnik
Załączniki dołączone do wniosku
Karta informacyjna przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Rybniku-Nowinach wraz z likwidacją okładzin azbestowych"
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2009-01-29