Numer wpisu
87/A/2009
Dotyczy
Pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00085/08
Data złożenia
2008-12-18
Wnioskodawca
ARTECH RYBNIK Sp. z o.o., ul. Wodzisławska 175B, 44-218 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2009-02-05