Numer wpisu
92/A/2009
Dotyczy
Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00008/05
Data złożenia
2008-12-19
Wnioskodawca
RPM S.A., ul. Niegolewskich 7, 42-700 Lubliniec
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Przedłużenie terminu ważności decyzji do 28.02.2009 r.; Dotyczy terenu rekultywacyjnego "Północ" KWK Jankowice
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2009-02-05