Numer wpisu
745/2020
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 802/127, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy gen. Leopolda Okulickiego 129 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00017/09
Data złożenia
2009-01-21
Wnioskodawca
Osoby fizyczna
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2009-02-09