Numer wpisu
131/A/2009
Dotyczy
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych z ternu salonu samochodowego "REN-CAR" w Rybniku przy ul. Gliwickiej
Znak sprawy
Ek I-6210/00005/09
Data złożenia
2009-02-03
Wnioskodawca
REN-CAR Sp. z o.o., ul. Gliwicka 190, 44-207 Rybnik
Załączniki dołączone do wniosku
Operat wodnoprawny
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2009-02-16