Numer wpisu
122/A/2009
Dotyczy
Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00095/06
Data złożenia
2009-02-12
Wnioskodawca
Kompania Węglowa S.A. Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji, Jastrzębska 10, 44-253 Rybni
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-03-25