Numer wpisu
126/A/2009
Dotyczy
Odprowadzanie deszczówki z budynków przy ul. Stawowej do Potoku Boguszowickiego
Znak sprawy
Ek I-6210/00009/09
Data złożenia
2009-03-27
Wnioskodawca
AA Projekt, ul. Rudzka 26, 44-200 Rybnik
Załączniki dołączone do wniosku
Operat wodnoprawny
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013, ul. Chrobrego 2
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2009-04-02