Numer wpisu
701/2020
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 771/180, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Leszczyńskiego 41 w Rybniku – Niedobczycach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00106/09
Data złożenia
2009-03-18
Wnioskodawca
Osoba fizyczna
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2009-05-15