Numer wpisu
149/A/2009
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wraz z działalnością w zakresie odzysku odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00039/08
Data złożenia
2008-06-26
Wnioskodawca
Pan Tadeusz Nowak, Pełnomocnik Zakładu Przetwórstwa Surowców Mineralnych PIOTROWICE III Sp. z o.o., Piotrowice, 27-630 Zawichost
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Sprawa dotyczy zakładu położonego w Rybniku przy ul. Golejowskiej. W trakcie postępowaniaPan Tadeusz Nowak przestał być pełnomocnikiem firmy w przedmiotowej sprawie
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-05-26