Numer wpisu
152/A/2009
Dotyczy
Wydzania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy łącznika drogowego ul. Poligonowa i Rycerska w Kłokocinie w ramach rozbudowy infrastruktury drogowej w dzielnicy Kłokocin na potrzeby Małych i Średnich Przedsiębiorstw"
Znak sprawy
Ek I-7624/00034/09
Data złożenia
2009-05-25
Wnioskodawca
Pan Sebastian Adamski, DMK Inżyniera Sp. z o.o., ul. Kościuszki 64/7, 44-200 Rybnik; Inwestor- Miasto Rybnik
Załączniki dołączone do wniosku
Karta informacyjna przedsięwzięcia
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2009-06-02