Numer wpisu
153/A/2009
Dotyczy
Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Adaptacja cześcu pomieszczeń Centrum Usług Pogrzebowych na krematorium w Rybniku przy ul. Zadumy"
Znak sprawy
Ek I-7624/00035/09
Data złożenia
2009-05-29
Wnioskodawca
Osoba fizyczna
Załączniki dołączone do wniosku
Karta informacyjna przedsięwzięcia, opłata skarbowa
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pkój nr 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
prefeta-rduchk
Wpis z dnia
2009-06-05