Numer wpisu
164/A/2009
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00053/09
Data złożenia
2009-05-28
Wnioskodawca
Kompania Węglowa S.A. Oddział Zakłąd Informatyki i Telekomunikacji, ul. Jastrzębska 10, 44-253 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-06-23