Numer wpisu
168/A/2009
Dotyczy
o usuniecie 2 szt. topoli na działce przy ul. Kowalczyka
Znak sprawy
Ek I-7635/00171/09
Data złożenia
2009-06-18
Wnioskodawca
Górniczy Klub Sportowy "PIERWSZY" Chwałowice ul. 1-Maja 27 44-206 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii ul. Chrobrego 2 pok. 013
Wpisu dokonał
Kutkowska Jadwiga (Ek I)
Wpis z dnia
2009-06-29