Numer wpisu
219/A/2009
Dotyczy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na regulację rzeki Nacyna
Znak sprawy
Ek I-7624/00052/09
Data złożenia
2009-08-03
Wnioskodawca
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, ul. Jesionowa 9a
Załączniki dołączone do wniosku
Charakterystyka inwestycji
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2009-08-06