Numer wpisu
223/A/2009
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 926/110, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Harcerskiej 40 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00237/09
Data złożenia
2009-06-24
Wnioskodawca
Pani Feliks Nowak, ul. Harcerska 40; 44 – 200 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-08-07